full
color
#d9d9d9
http://www.komsomolskayapravda.cz/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.komsomolskayapravda.cz/
#d63b33
style3
Komsomolská pravda - Mediální zastoupení pro Evropu
+420 603 277877 - ČJ +420 775 544004 - RJ

Otázky & odpovědi

Co je to cílová skupina?

Cílová skupina je definovaná skupina lidí, kterou se komunikační kampaní snažíme zasáhnout. Mimo demografické proměnné je vhodné popis skupiny doplnit i o lifestylové, profesní nebo spotřební chování, které umožňují cílovou skupinu lépe pochopit a účinněji oslovit.

Co je to banner?

Banner je reklamní proužek, zpravidla grafický, který je umístěn na internetových stránkách. Jedná se o zpravidla obdélníkový obrázek či animaci, případně interaktivní grafiku zobrazenou v tomto případě na portálu KP.ru

Co je to imprese?

Impresí se v internetové reklamě označuje zobrazení reklamního sdělení (např. banneru). Jedno načtení reklamního sdělení tedy odpovídá jedné impresi. Například pokud je na jedné stránce umístěno pět bannerů, tak jedna zobrazená stránka vygeneruje pět impresí (5 různých reklamních sdělení je vidět při jediném načtení stránky).

Co je to CPM (cena za 1000 zobrazení)?

CPM je zkratkou anglického pojmu cost per mille, což významem znamená cena za tisíc. V marketingové řeči se jedná o platbu za 1000 zobrazení reklamy. CPM je běžná forma reklamy na internetu i na sociálních sítích.

Co jsou to Rich media (nestandardní bannery)?

Jako rich media se označují nové technologie používané v oblasti tvorby webových stránek či v online reklamě. Příkladem mohou být různé flashové animace, streamované video, interaktivní aplikace. Pojem rich media je tedy používán především v kontrastu ke klasickým stránkám obsahujícím pouze obrázky a text

Co je to CTR (míra prokliku)?

CTR je zkratka z anglického click through rate, v češtině se překládá jako míra prokliku. Jde o poměr mezi počtem kliknutí na reklamu (resp. prokliků) a celkovým počtem zobrazení reklamy. Pojem se většinou používá v souvislosti s internetovou reklamou, kde vyjadřuje její (přibližnou) efektivitu.

Co je zaměření dle klíčových slov?

Hledání probíhá přes relevantní klíčová slova. Nesledujeme, co kdo zadává do vyhledávání, ale sledujeme, co se uživateli zobrazuje. Může to být třeba výsledek vyhledávání nebo článek na zpravodajském serveru s nějakými klíčovými slovy, která porovnáme s klíčovými slovy relevantními pro danou oblast zájmu. Klíčových slov je velké množství a mají různou míru relevance.Klient si kupuje zobrazení na cílové publikum, za které platí.

Co je Targeting?

Targeting je pojem, nejčastěji využívaný v kontextu internetové reklamy. V překladu z angličtiny znamená „zaměření“. Targeting je souhrn řešení, přístupů a metod, umožňující vyčlenit z celkové audience stránek přesně tu část návštěvníků, která splňuje předem nastavená kritéria, t.j. v podstatě cílovou skupinu a orientovat se na tyhle návštěvníky při zobrazení reklamy. Jinými slovy, targeting je jediná z technologií internetové reklamy, která pomáhá snížit výdaje klienta na získání nových zákazníků.

Co znamená targeting: geo oblast?

Klient si může určit, aby se reklama zobrazovala pouze uživatelům z určitého státu, města atd. Je možné, aby si klient určil, aby se reklama zobrazovala pouze uživatelům z Prahy. Služba je zpoplatněna příplatkem 15% z celkové ceny.

Co znamená targeting: četnost?

Klient si může určit, aby se reklama zobrazila denně pouze např. 500uživatelům. Služba je zpoplatněna příplatkem 15% z celkové ceny.

Co znamená targeting: věk?

Klient si může určit, aby se reklama zobrazovala pouze určené věkové skupině tzn. pouze „rodičům“ nebo pouze „mládeži a studentům“. Služba je zpoplatněna příplatkem 20% z celkové ceny.

Co znamená targeting: pohlaví?

Klient si může určit, aby se reklama zobrazovala pouze ženám nebo pouze mužům. Služba je zpoplatněna příplatkem 20% z celkové ceny.

Co znamená targeting: sekce?

Klient si může určit, aby se reklama zobrazovala pouze v některých sekcích. Pokud bude chtít sekci „Auto“, tak se reklama bude zobrazovat pouze v této sekci. Služba je zpoplatněna příplatkem 15% z celkové ceny.

Co znamená targeting: zájem dle klíčových slov?

Klient si může určit zobrazení reklamy pouze uživatelům, jejichž zájmy si sám před zahájením kampaně specifikuje. Např. uživatel na portálu KP.ru vyhledal slova „letenky, dovolená, moře“. Pokud si klient bude specifikovat tyto klíčová slova, bude se reklama zobrazovat pouze uživatelům, jejichž zájmy odpovídají představám klienta. Služba je zpoplatněna příplatkem 35% z celkové ceny.

Co znamená: Rozbalovací do větší velikosti?

Banner se zobrazí jako jakýkoliv jiný standardní grafický prvek na webové stránce. Po přejetí kurzoru myší na reklamě se formát rozvine (zvětší se) a překryje částečně obsah webové stránky. Kliknutím na banner se uživatel přesměruje na cílovou stránku.

Co znamená: Fly-screen - efekt 3D zobrazení?

Při rolování se ze statického banneru stane samostatný létající banner ve formě 3D.

Co znamená: SideKick?

Formát se skládá ze dvou grafických prvků. Prvním je banner, který je viditelný na webové stránce. Druhý, větší prvek je při výchozím nastavení schován. Jakmile návštěvník myší najede na specifické místo na prvním prvku (např. tlačítko mající označení ‚Otevřít‘), je obsah stránky natlačen na levou stranu a ve stejný čas se objeví na pravé straně druhý prvek.

Co znamená: Interaktivita - ankety, testy...?

Klient si může v rámci kampaně definovat komunikaci s uživatelem prostřednictvím hlasování, anket, testů atd.

Může si klient určit počet zobrazení denně?

Ano. Klient si může určit denní počet zobrazení. Lze specifikovat např. pouze 1 000 zobrazení denně. Služba je zpoplatněna příplatkem 15% z celkové ceny.

Může si klient definovat zobrazení pouze pro unikátní návštěvníky?

Ano. Klient si může určit, že se banner zobrazí denně pouze jedenkrát jednomu unikátnímu návštěvníkovi. Služba je zpoplatněna příplatkem 20% z celkové ceny.

Mohou se příplatky kombinovat?

Ano. Klient si může vybrat z několika příplatků dle ceníku. Příplatky se k jedné kampani sčítají.

Je možné specifikovat od kolik hodin do kolika se bude banner zobrazovat?

Ano. Klient si může určit hodiny ve kterých se bude banner zobrazovat. Lze specifikovat např. od 06:00 do 20:00, tzn. že v nočních hodinách se banner nebude zobrazovat. Služba je zpoplatněna příplatkem 20% z celkové ceny.

Může si klient definovat zobrazení pouze pro unikátní návštěvníky?

Ano. Klient si může určit, že se banner zobrazí denně pouze jedenkrát jednomu unikátnímu návštěvníkovi. Služba je zpoplatněna příplatkem 20% z celkové ceny.

Co znamená návštěvnost?

Návštěvnost je celkové množství uživatelů, kteří se v určeném období podívali na webovou stránku.

Kdo je to unikátní návštěvník?

Návštěvník, který navštíví portál v určitém časovém období (např. měsíc). Při opakované návštěvě stejným návštěvníkem se jeho návštěva již nezapočítává. Počet unikátních návštěvníků za měsíc nám tedy udává, kolik reálných lidí na web alespoň jednou přišlo.

Obdržím vyhodnocení kampaně?

Ano. Po skončení kampaně obdrží klient vyhodnocení kampaně.

Platím i za zobrazení banneru, který uživatel neuvidí?

Ne. Klient platí pouze za viditelné zobrazení banneru na monitoru. To znamená v případě, že se klientovi banner nezobrazí tzn. klient vstoupí na stránku a nepokračuje v rolování na místo, kde se banner, který není na monitoru ihned vidět nachází a neuvidí ho, tak se nejedná o viditelné zobrazení. V tomto případě se toto zobrazení neodečítá ze zakoupeného počtu impresí.

Může jeden uživatel vidět jednu a tu samou reklamu denně vícekrát?

Ano. Klient však může prostřednictvím příplatkových nástrojů specifikovat svou kampaň.

Mohu inzerovat prostřednictvím PR článků?

Ano. Bližší informace klientovi poskytne naše inzertní oddělení.

Mohu si kampaň rozložit na vlastní časové období?

Ano. Klient si může určit kolik chce zobrazení reklamy denně a tím si určí délku kampaně. Služba je zpoplatněna příplatkem 15% z celkové ceny.

Jak dlouho se banner na stránce zobrazuje?

Banner se zobrazuje po celou dobu, kdy se klient na stránce pohybuje.

Co je to PR článek?

PR text, je vhodně psaný vlastní obsah stránky, ve kterém je nenásilnou formou uvedeno sdělení, které buduje image nějaké značky. Reklamního sdělení, které je složeno z nadpisu cca 30 znaků a textu cca 70 znaků lze prokliknout na delší článek, který je umístěn na portále nebo webu klienta.

Jak se určuje pohlaví a věk návštěvníků?

Pohlaví a věk uživatelů se určuje pomocí speciálního softwaru. Demografie je stanovena na základě údajů uvedených uživatelem (při zápisu do sociálních sítí, e-mail, atd.) a podle jeho chování a položených vyhledávacích dotazů.

Nemám webové stránky. Nemám připravené bannery. Koho mohu kontaktovat?

Naše redakce poskytuje tyto služby na klíč. Můžete si objednat na našich webových stránkách-http://www.komsomolskayapravda.cz/sluzby/

Mohu si kampaň rozložit na vlastní časové období?

Ano. Klient si může určit kolik chce zobrazení reklamy denně a tím si určí délku kampaně. Služba je zpoplatněna příplatkem 15% z celkové ceny.

paged
Loading posts...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInUp
loading
#6E787E
off